DOJO-KUN     NIJU-KUN     KIHON     KATAKUMITE

 

Grundtræning

Selve træningen er delt op i tre elementer: Kihon, Kata og Kumite. De tre elementer hænger nøje sammen og kan ikke isoleret trænes hver for sig. De har hver deres formål.

 

Kumite

I kata lærer vi at bekæmpe imaginære modstandere med et helt spekter af forskellige teknikker. I kumite lærer vi at bruge disse teknikker mod en modstander. Kumite er i træningen delt op i forskellige former, der har til formål, at træne bl.a; Overblik, afstands-bedømmelse, timing og rigtig brug af åndedræt/kime.

De første kumiteformer er med aftalte angreb, hvor teknikkerne skal auto-matiseres og det er her vigtigt, at alt indlæres korrekt og grundigt, da de første kumite former danner basis for den frie kamp, der kommer senere hen. Vi starter med Gohon kumite, Kihon Ippon kumite, senere kommer jiyu ippon kumite. Efter det kommer jiyu kumite (fri kamp).

Fri kamp (Jiyu kumite) er den mest avancerede del af karate. På mange måder kan den minde om boksning med den væsentlige undtagelse, at angrebene standses, lige før der opnås kontakt med målet. Grunden hertil er, at der kunne opstå farlige situationer, hvis en af kæmperne ramte modstanderen med et nøjagtigt ført angreb.
Den der begynder på Jiyu Kumite for tidligt, uden først at have trænet de fundamentale grundteknikker nok, vil meget hurtigt blive overhalet af den person, der har trænet sine grundteknikker længe og samvittighedsfuldt.


Shiai kumite (sportskarate). I sportskarate afholdes konkurrencer med det ene formål at bedømme deltagernes evner. Det er vigtigt at understrege at der i dag er en tendens til at lægge alt for stor vægt på at vinde turneringer. Selve kampen består af en fri udveksling af stød, slag, spark og parader, indtil en af deltagerne får et præcist gennemført angreb ind mod en af modstanderens vitale dele. Kampen standses og alt efter graden af den udførte teknik, eller mangel på samme, gives et helt (Ippon) eller halvt point (Wazari). 

Bedømmelse: Nøjagtigheden og effektiviteten af et stød, slag eller spark mod det tilsigtede mål, afgøres bl.a. af følgende ting: korrekt stilling og balance af kroppen (før og efter angreb), kraftfyldt angreb eller svagt angreb, og rigtig afstand i afslutningen af angrebet.