DOJO-KUN     NIJU-KUN     KIHON     KATAKUMITE

 

Grundtræning

Selve træningen er delt op i tre elementer: Kihon, Kata og Kumite. De tre elementer hænger nøje sammen og kan ikke isoleret trænes hver for sig. De har hver deres formål, som beskrevet nedenfor.
 

Kihon

Kihon er en træningsmetode baseret på at kunne gå mere i dybden med de forskellige teknikker. Man kan f.eks. pille enkelte teknikker ud fra kata og træne dem, uden at skulle huske en hel kata. Når bevægelserne "sidder" kan man sætte dem tilbage i kata'en igen for at få helheden med. Kihon kan også trænes med henblik på, senere at skulle stå overfor en modstander. Når først man er blevet fortrolig med teknikkerne, kan man så afprøve dem på en modstander.

Kihon kan trænes på mange måder, enten med enkelte teknikker såsom: jodan oi-zuki eller med mange teknikker som f.eks: Gyaku-zuki, maegeri oi-zuki, gedan barai. Oftest trænes teknikkerne i kihon, ved at gå 5 skridt frem, men kan også trænes hvor man bliver på stedet og skifter mellem forskellige Dachi (stillinger) og hånd teknikker. Kihon er en vigtig træningsmetode til at gøre stillingerne stærke, træne hurtighed og præcision.