JKA Instruktørtræning

2 gange om året i marts og september, mødes de danske JKA instruktører til JKA instruktørtræning,

hvor de højst graduerede i Danmark med Bura Sensei i spidsen, underviser, inspirerer og udvikler JKA Danmark.